Tehtävänä oli etsiä kymmenen yritystä, joilla on osaamista jaliiketoimintaa biopoltoaine prosesseissa. Ohessa meidän löytämät yritykset. 

1. ST1: Yritys valmistaa ruokaketjun ulkopuolisista jätteistä ja tähteistä bioetanolia. Tulevaisuudessa yrityksellä on tarkoitus, hyväksikäyttää metsäteollisuuden prosessitähteenä syntyvää sahanpurua bioetanolin raaka-aineena.

http://www.st1.fi

2. UPM-kymmene: Yrityksellä on yksi vuonna 2014 valmistunut biojalostamo Lappeenrannassa.Tuotannossa ei käytetä ruuaksi soveltuvia kasveja.

http://www.upm.com/FI/MEDIA/Pressikansiot/Liiketoiminta/Biopolttoaineet/Pages/default.aspx

3. Andritz Carbona: Biopolttoaineen valmistamiseen tarvittavaa kaasuteknologia valmistava yritys.

http://www.andritz.com/products-and-services/pf-detail.htm?productid=13378

4. Bio-vakka: Yritys valmistaa biometaania tieliikennekäyttöön. Tuotannossa ei käytetän ravinnontuotantoon soveltuvia maa-alueita.

http://www.biovakka.fi

5. Metsä Group: Rakenteilla uudenlainen biotuotetehdas, joka tuottaa sellun ohella mäntyöljyä, biosähköä ja puupolttoainetta.

 http://biotuotetehdas.fi/mika-hanke

6. Pacific Biodiesel: Yhdysvaltojen vanhin biodieseliä valmistava yritys.

http://www.biodiesel.com

7. Algenol: Yritys valmistaa biodieseliä suoraan levistä ilman, että organismit kuolevat.

http://www.algenol.com

8. Metener Oy: Suomalainen biokaasu tuotantolaitoksia valmistava yritys.

http://www.metener.fi/27

9. Methator: Yritys valmistaa kierrätysjärjestelmiä, joiden avulla lannasta voidaan tuottaa biokaasua ja biolannoitetta.

http://www.methator.com

10. Diversified Energy Corporation: Biopolttoainetta valmistava yritys.

http://www.diversified-energy.com

AM