MITEN HYÖDYNTÄISIT OMAA OSAAMISTASI TOTEUTUKSEEN JA MITÄ OSAAMISALUEUTA HALUAISIT VAHVISTAA ?

Kiertotalouden keskeisenä oli marraskuussa 2014 julkaistun Sitran selvityksen mukaan se että materiaalien kierrättämisestä ja tehokkaasta käyttämisestä päästäisiin resurssien hyödyntämisessä jo siihen pisteeseen että varsinaista jätettä ei enää synny kaiken ylijäämämateriaalin toimiessa raaka-aineena seuraavalle toimijalle.  Tämä sisältää tuotteiden suunnittelua niin että ne ovat paremmin uudelleen käytettävissä ja kierrätettävissä, uusiutumattomien luonnonvarojen korvaamisen uusiutuvilla, tuotteiden korvaamisen palveluilla ja energian tuottamisen uusiutuvilla energianlähteillä. Ihmiset ja teollisuus siis jakaisivat esineitä ja palveluja niiden omistamisen sijaan.

Kiertotalouden ongelmat liittyvät esim. lainsäädäntöön siltä osin millä tavalla se seisoo esteenä esim. ylijäämän uudelleenkäytön tiellä. Ennen lainsäädäntöä saattaa olla tarpeellista myös muuttaa ihmisten konservatiivisia käsityksiä siitä millainen uudelleenkäyttö on tarpeellista. Oikeaoppinen kierrätyskin tuntuu olevan tavallisille ihmisille varsin usein vaikeatajuista. Luullen että osaamisessani olisi hieman kauttaaltaan vahvistamista, mitä tällaisten ongelmien ratkaisemiseen tulee. Osaamiseni ja kiinnostukseni ovat toisaalta kemiassa, ja materiaalitekniikassa sekä myös jonkinlaisten koneiden rakentelu saattaisi olla mielenkiintoista. Ehkäpä haluaisin siis olla mukana luomassa uutta jonkinlaisia uusia materiaaleja tai laitteita, joiden valmistus olisi huomattavasti halvempaa ja jotka olisivat myös käytännöllisempiä ja pitkäikäisempiä kuin vastaavat laitteet markkinoilla tällä hetkellä.

LÄHDE
http://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksi%C3%A4-sarja/Selvityksia84.pdf