Bioenergia-ala on kasvava, tulevaisuudessa työpaikkoja merkittävästi lisäävä ala, jonka kehittämiseen pitäisi ohjata nykyistä enemmän resursseja. Maailman energiasta 80% on tuotettu fossiilisilla polttoaineilla kun bioenergian osuus on ainoastaan n. 10%. Ala on kuitenkin jatkuvassa nousussa kun ihmisten ja yritysten valveutuneisuus ympäristöasioita kohtaan kasvaa. Fossiilisten polttoaineiden tuotannon väheneminen seuraavan 50 vuoden aikana mahdollistaisi bioenergia-alan ”vallankumouksen” jolloin se saattaisi kasvaa maailman johtavaksi energia-alaksi. Tämä olisi merkittävä etappi ilmastonmuutoksen, sekä monien muiden ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Bioenergian päästöt ovat lähinnä hiilidioksidipäästöjä joiden voidaan kuitenkin nähdä sitoutuvan kasvavaan biomassaan jolloin ympäristöhaitat olisivat globaalisti minimaalisia.

 

Suomessa bioenergian osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin neljännes ja uusiutuvista energiasta se kattaa n. 80%. Tällä hetkellä ala työllistää 20 000 ihmistä ja sen odotetaan tuovan lisää työpaikkoja lähivuosien aikana. Bioenergia Ry:n (www.bioenergia.fi) mukaan jos Puolet Suomalaista -skenaario saadaan toteutumaan, niin Suomeen syntyy jopa 15 000 uutta työpaikkaa ja Suomen kokonaisenergiasta 50% saataisiin tuotettua kotimaisesti uusiutuvista energianlähteistä vuoteen 2030 mennessä. Tämä johtaisi yli 3 miljardin euron säästöihin, kun ulkomailta ostetun energian osuus vähenisi seitsemästä miljardista neljään miljardiin euroon. Haitalliset ympäristövaikutukset myös pienenisivät ja skenaarion toteutuminen tukisi kestävää kehitystä Suomessa.

 

LL