lehm%C3%A4.jpg

Mikäli Suomen biokaasutuotantoa haluttaisiin nostaa, löytyy kyseiseen ongelmaan varteenotettava ratkaisu maito- ja lihakarjatalouden lannan hyödyntämisestä. Karjatalous on Suomen ja maailman merkittävin metaanin tuottaja. Metaani toimii myös oivan energianlähteen lisäksi hiilidioksidia moninkertaisesti voimakkaampana kasvihuonekaasuna ja näin ollen voidaan karjatalouden lannan sekä mahdollisten suolistokaasujen hyödyntämisestä olevan kaksinkertainen etu.  Karjatalouden enteerisen fermentaation eli toisin sanoen niiden ruuansulatuksen tuottaman metaanin määrä on arvioitu kattavan jopa 30% kaikesta ihmisen toiminnan aiheuttamista metaanipäästöistä ja on näin ollen suurin yksittäinen metaanipäästölähde. Tähän päälle vielä lannan aiheuttamat päästöt ( 4% ).  Karjasuojien ja tuotantolaitosten lämmittäminen ja sähkö pystyttäisiin varmasti ainakin osin korvaamaan tilan omien tuotantoeläinten lannalla. Ehkäpä energiaa riittäisi vielä myyntiin valtionverkkoonkin.  Tuotantoeläinten ruuansulatuksen tuottamille metaanipäästöille ei taas toistaiseksi pitäisi olla valmiita ratkaisuja. Tuotantolaitoksien sisällä tuotantoeläimistä voisi kuitenkin teoriassa hyödyntää myös ruuansulatuksen tuottaman metaanikaasun. Ongelmana lienee kuitenkin, että suurimmissa maailman karjantuotantoyksiköissä eläimet tallustelevat ulkotiloissa, joka tekee kaasujen talteenotosta erittäin hankalaa. 

Kuva: MTT elo 2011

HS