keskiviikko, 22. huhtikuu 2015

Biokaasun kysyntä nousuun Lounais-Suomessa

Esitimme Gasumille meidän ideamme siitä miten biokaasun kysyntä saadaan nousuun.

Tässä meidän Gasumille esittämä esitys: 

https://prezi.com/gjp0rt-8w-te/gasum/

energaatio_4.jpg

maanantai, 9. maaliskuu 2015

Haasteet kiertotalouden toteuttamisessa

MITEN HYÖDYNTÄISIT OMAA OSAAMISTASI TOTEUTUKSEEN JA MITÄ OSAAMISALUEUTA HALUAISIT VAHVISTAA ?

Kiertotalouden keskeisenä oli marraskuussa 2014 julkaistun Sitran selvityksen mukaan se että materiaalien kierrättämisestä ja tehokkaasta käyttämisestä päästäisiin resurssien hyödyntämisessä jo siihen pisteeseen että varsinaista jätettä ei enää synny kaiken ylijäämämateriaalin toimiessa raaka-aineena seuraavalle toimijalle.  Tämä sisältää tuotteiden suunnittelua niin että ne ovat paremmin uudelleen käytettävissä ja kierrätettävissä, uusiutumattomien luonnonvarojen korvaamisen uusiutuvilla, tuotteiden korvaamisen palveluilla ja energian tuottamisen uusiutuvilla energianlähteillä. Ihmiset ja teollisuus siis jakaisivat esineitä ja palveluja niiden omistamisen sijaan.

Kiertotalouden ongelmat liittyvät esim. lainsäädäntöön siltä osin millä tavalla se seisoo esteenä esim. ylijäämän uudelleenkäytön tiellä. Ennen lainsäädäntöä saattaa olla tarpeellista myös muuttaa ihmisten konservatiivisia käsityksiä siitä millainen uudelleenkäyttö on tarpeellista. Oikeaoppinen kierrätyskin tuntuu olevan tavallisille ihmisille varsin usein vaikeatajuista. Luullen että osaamisessani olisi hieman kauttaaltaan vahvistamista, mitä tällaisten ongelmien ratkaisemiseen tulee. Osaamiseni ja kiinnostukseni ovat toisaalta kemiassa, ja materiaalitekniikassa sekä myös jonkinlaisten koneiden rakentelu saattaisi olla mielenkiintoista. Ehkäpä haluaisin siis olla mukana luomassa uutta jonkinlaisia uusia materiaaleja tai laitteita, joiden valmistus olisi huomattavasti halvempaa ja jotka olisivat myös käytännöllisempiä ja pitkäikäisempiä kuin vastaavat laitteet markkinoilla tällä hetkellä.

LÄHDE
http://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksi%C3%A4-sarja/Selvityksia84.pdf

maanantai, 9. maaliskuu 2015

Kierrätysbiokaasun kysyntä/tuotanto

Näkisin yhtenä keinona rakentaa biokaasumarkkinan "pantti" menetelmällä tai osuuskuntajärjestelmänä. Siinä yritys tai muu taho, joka tuottaa paljon biojätettä sitoutuu antamaan jätteensä taholle, joka valmistaa biokaasua. Taas biokaasun valmistaja tuottaa ensisijaisesti biojätteen antajalle kaasua sovittuun hintaan. Esim. Turun seudulla on mm. paljon elintarviketeollisuutta, josta syntyy paljon biojätettä ja jotka voisivat hyödyntää bioenergiaa. Myös maatilat voisivat hyödyntää samaa --> biojäte valmistajalle ja kaasu heille. En osaa arvioida, että kuinka paljon keskisuurelta elintarvikealan yritykseltä syntyisi biojätteeksi luokiteltavaa jätettä, ja kuinka paljon jätteestä pystytään tuottamaan biokaasua, mutta uskon, että kysessä on kuitenkin ihan merkittävä määrä energiaa. Kun moni paikka sitoutuu samaan ajatukseen, niin biokaasuvalmistaja saa sitoutuneita asiakkaita, ja asiakkailta raaka-ainetta, niin kysyntä ja tuotanto tasapainottuu.

maanantai, 9. maaliskuu 2015

Bioenergia-alan tulevaisuus globaalisti sekä Suomessa

Bioenergia-ala on kasvava, tulevaisuudessa työpaikkoja merkittävästi lisäävä ala, jonka kehittämiseen pitäisi ohjata nykyistä enemmän resursseja. Maailman energiasta 80% on tuotettu fossiilisilla polttoaineilla kun bioenergian osuus on ainoastaan n. 10%. Ala on kuitenkin jatkuvassa nousussa kun ihmisten ja yritysten valveutuneisuus ympäristöasioita kohtaan kasvaa. Fossiilisten polttoaineiden tuotannon väheneminen seuraavan 50 vuoden aikana mahdollistaisi bioenergia-alan ”vallankumouksen” jolloin se saattaisi kasvaa maailman johtavaksi energia-alaksi. Tämä olisi merkittävä etappi ilmastonmuutoksen, sekä monien muiden ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Bioenergian päästöt ovat lähinnä hiilidioksidipäästöjä joiden voidaan kuitenkin nähdä sitoutuvan kasvavaan biomassaan jolloin ympäristöhaitat olisivat globaalisti minimaalisia.

 

Suomessa bioenergian osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin neljännes ja uusiutuvista energiasta se kattaa n. 80%. Tällä hetkellä ala työllistää 20 000 ihmistä ja sen odotetaan tuovan lisää työpaikkoja lähivuosien aikana. Bioenergia Ry:n (www.bioenergia.fi) mukaan jos Puolet Suomalaista -skenaario saadaan toteutumaan, niin Suomeen syntyy jopa 15 000 uutta työpaikkaa ja Suomen kokonaisenergiasta 50% saataisiin tuotettua kotimaisesti uusiutuvista energianlähteistä vuoteen 2030 mennessä. Tämä johtaisi yli 3 miljardin euron säästöihin, kun ulkomailta ostetun energian osuus vähenisi seitsemästä miljardista neljään miljardiin euroon. Haitalliset ympäristövaikutukset myös pienenisivät ja skenaarion toteutuminen tukisi kestävää kehitystä Suomessa.

 

LL

sunnuntai, 8. maaliskuu 2015

Turun seudun mahdollisuudet uusiutuvassa energiassa - energiaomavaraisuus menestystekijäksi?

Turun seudulla on mielestäni kaksi hyvää tapaa tulla energian kannalta omavaraiseksi, mittakaavan täytyisi toki olla suurempi kuin mihin nykyään "tyydytään".

  Turku sijaitsee Varsinais-Suomessa ja Varsinais-Suomella taas on paljon merialuetta (9 629,58 km²). Rantaviivan kokonaismäärää ei netin syövereistä löydy mutta veikkaan että sitä löytyy myös paljon. Vesialueille on monissa valtioissa rakennettu tuulivoimapuistoja ja nostettu sitä kautta uusiutuvan energian osuutta energiatuotannossa. Sijoittamalla muutamia kymmeniä tuulivoimapuistoja pitkin rannikkoa pystyttäisiin tuottamaan energiaa koko Varsinai-Suomen alueelle ja vähentää esimerkiksi voimalaitosten osuutta sähkötuotannossa ja sitä kautta vähentää siihen kuluvaa rahaa. Tuulivoima suunnitelmat kaatuvat usein kesämökin omistajien, saaristossa asuvien ja mahdollisen voimalan läheisyydessä asuvien ihmisten valituksiin. Tontin arvo, melu ja maiseman pilaaminen ovat asioita joista en itsekään pitäisi ja ymmärrän valitukset hyvin. Merialuetta kuitenkin riittää ja Saaristomeren merialueen keskisyvyys on vain 23 metriä joten rakentamisen hieman syvemmälle ei pitäisi olla mikään ongelma. Tuulivoimalat eivät merellä haittaa ketään, paitsi ehkä laivoja mutta tuskin kukaan rakentaisi voimalaa keskelle Viking Linen kulkuväylää. Hollanti on alan edelläkävijämaita joten sieltä osattaisiin varmasti antaa ohjeita miten saada oma voimala toimimaan hyvin.

 Toinen hyvä mahdollisuus olisi biojäteasema joka tuottaisi biokaasua poltettavaksi. Turun seudulla on paljon isoja leipomoita, elintarviketehtaita, puutarhoja ja maatiloja. Keräämällä näiltä tiloilta biojätteet sekä tietenkin kotitalouksilta, jota ei vielä tehdä, pystyttäisiin tuottamaan ainakin jonkinlainen osa tarvittavasta energiasta. Biokaasua pystytään käyttämään niin polttoaineena kuin sähköntuotannossa joten sen etu ns. kaksikäyttöisenä polttoaineena vähentäisi myös ilmakehään pääseviä saasteita joita raskaat ajoneuvot tuottavat käytössä. Näkisin biokaasun mahdollisuuden suurempana kuin tuulivoimalan tai aurinkoenergian, aina ei tuule tai paista aurinko mutta biojätettä syntyy niin monesta eri pisteestä että sen loppumista on vaikea nähdä todennäköisenä.