Näkisin yhtenä keinona rakentaa biokaasumarkkinan "pantti" menetelmällä tai osuuskuntajärjestelmänä. Siinä yritys tai muu taho, joka tuottaa paljon biojätettä sitoutuu antamaan jätteensä taholle, joka valmistaa biokaasua. Taas biokaasun valmistaja tuottaa ensisijaisesti biojätteen antajalle kaasua sovittuun hintaan. Esim. Turun seudulla on mm. paljon elintarviketeollisuutta, josta syntyy paljon biojätettä ja jotka voisivat hyödyntää bioenergiaa. Myös maatilat voisivat hyödyntää samaa --> biojäte valmistajalle ja kaasu heille. En osaa arvioida, että kuinka paljon keskisuurelta elintarvikealan yritykseltä syntyisi biojätteeksi luokiteltavaa jätettä, ja kuinka paljon jätteestä pystytään tuottamaan biokaasua, mutta uskon, että kysessä on kuitenkin ihan merkittävä määrä energiaa. Kun moni paikka sitoutuu samaan ajatukseen, niin biokaasuvalmistaja saa sitoutuneita asiakkaita, ja asiakkailta raaka-ainetta, niin kysyntä ja tuotanto tasapainottuu.