LED ( Light-emitting diode ) eli hohtodiodi  kehittämisen taustatyöt vievät aina 1900-luvun alkupuolelle. Fyysikot Round, Lossew ja Destriau havainnoivat vuosisadan alkupuoliskolla epäorgaanisten aineiden kyvystä valoemissioon ( elektroluminenssi ). 40-luvun lopussa transistorin kehittämisen myötä puolijohdefysiikka hyppäsi eteenpäin ja valoemissio kyettiin ensikertaa selittämään ilmiönä. Vuonna 1962 Nick Holonyakin General Electricille kehittämästä punaisesta luminenssidiodista tuli ensimmäinen sarjatuotettu LED-valaisin. Puolijohteisia materiaaleja valmistanut Monsanto aloitti ensimmäisenä vastaavanlaisten LED-valaisimien sarjatuotannon vuonna 1968. Tulevina vuosikymmeninä puolijohdetekniikan kehitys mahdollisti eri väristen, suorituskykyisempien ja tehokkaampien ledien tulemisen markkinoille.

LED-valaisimet ovat diodeja eli sähkövirta kulkee niissä vain yhteen suuntaan. Diodien elektronien kulkiessa puolijohteessa, joka on joko piitä tai galliumia, syntyy valoa. Hehkulampussa valo syntyy kuumenneen volframi-langan hehkuttua elektronien vaikutuksesta. LED-valaisimet ovat nykyisin korvaamassa laajasti muut tavanomaiset sähkövalaisin tyypit kuten hehkulamput ennen kaikkea  paremman energiatehokkuudensa ansiosta. LED-valaisimilla tulee myös luultavasti olemaan tulevaisuudessa merkittävä rooli optisessa tiedonsiirrossa. 

 

LÄHTEET

http://www.osram.fi/osram_fi/uutiset--tiedot/led/ammattitietoa/led-perusteet/led-historia/index.jsp

http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/transistori_60_v_maailma_mullistui_puolivahingossa

http://www.lamptech.co.uk/Spec%20Sheets/LED%20Monsanto%20MV1.htm

http://lifx.co/lighting101/advantages/led-vs-incandescent/

HS